ศรีสะเกษ ลุงนักบุญเดินเท้า 1,300 กม.จากพังงามากราบหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา ใช้เวลา 1 เดือน 20 วัน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ลุงนักบุญเดินเท้า 1,300 กม.จากพังงามากราบหลวงปู่สรวงที่วัดไพรพัฒนา ใช้เวลา 1 เดือ…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื…

Read More

จับหนุ่มขโมยมือถือก่อนโอนเงินในแอพโทรศัพท์สาวหมดเกลี้ยงบัญชี จนมุมสืบสวนช้างเผือก รวบตัวดำเนินคดี

จับหนุ่มขโมยมือถือก่อนโอนเงินในแอพโทรศัพท์สาวหมดเกลี้ยงบัญชี จนมุมสืบสวนช้างเผือก รวบตัวดำ…

Read More

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ   พิษณ…

Read More