ผวจ.สงขลา เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

วันนี้ (21 ต.ค.63) ที่วัดบ้านดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ นายจารุ ขำนุรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้บริการประชาชนในทุกพื้นที่ ซึ่งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยการนำส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มาออกหน่วยบริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชน กรณีมีข้อสงสัยในการติดต่อราชการ อาทิ บริการเรื่องร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับทะเบียนต่างๆ รวมไปถึงการนำสินค้า OTOP ของชุมชนมาวางจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับชุมชน

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผอ.สว. จังหวัดสงขลา นั้น เป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้บริการในการตรวจสุขภาพร่างกาย รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่ต้องการรักษา ซึ่งการบริการในวันนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ การตรวจวัตความดัน ตรวจสุขภาพฟันทันตกรรม ตรวจรักษาโรคและบริการอื่นๆอีกมากมาย

โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 10 ทุน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี หาดใหญ่ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลามอบขนมปัง นมกล่องและขนมขบเคี้ยวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ อีกด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

ประชา โชคผ่อง /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 ต.ค.63

Related posts