พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำไปถวาย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

ได้รับพิธีอุปโลกน์จากหมู่พระภิกษุสงฆ์ให้ครองผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และประชาชนมาร่วมในพิธี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและนำเงินที่ได้จากการทอดกฐินพระราชทานครั้งนี้ไปซ่อมแซม บูรณะศาสนสถาน และนำเงินส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในด้านการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอสวรรคโลกด้วย

Related posts