รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ที่ รพ.ลานนาเชียงใหม่ (มีคลิป)

รองผวจ.เชียงใหม่ เปิดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ที่ รพ.ลานนาเชียงใหม่

 

 

วันที่ 15 ต.ค.2563 เวลา 10.00 น. ที่ตึก B ชั้น 1 (ตึกประกันสังคม) รพ.ลานนา ได้มีพิธีเปิดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (kick off) Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และสาขาฝาง โดยนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มอบให้สำนักงานประกันสังคม โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ ในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษาสํานักงานประกันสังคมจึงได้กำหนดดีเดย์การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ

นางลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่มีสถานพยาบาลในความตกลงจำนวน 7 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลลานนา, โรงพยาบาลเทพปัญญา, โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่, โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันป่าตองด้วยได้กำหนดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ Kick Off ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งโรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเครือข่ายในความตกลงของผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไปและสามารถไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทางด้านนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ รพ.ลานนา เผยว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถือว่ามีความจำเป็น และโรงพยาบาลลานนาได้เล็งเห็นความสำคัญ และอยู่ในโครงการของประกันสังคมด้วย ทางโรงพยาบาลลานนา จึงได้เตรียมวัคซีนไว้แล้ว เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีและคิดว่าวัคซีนมีจำนวนเพียงพอต่อผู้ประกันตนของทางโรงพยาบาลลานนา โดยผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปของโรงพยาบาลนานามีประมาณ 30,000 คน ซึ่งตอนนี้เราได้ทำการเชิงรุกไปแล้ว โดยได้มีการจัดส่ง SMS ไปยังผู้ประกันตนเพื่อรับทราบ พร้อมเตรียมวัคซีนและบุคลากรเพื่อ บริการแก่ผู้ประกันตนที่จะเข้ามารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งการฉีดวัคซีนมีความสำคัญกับทุกช่วงวัย เพื่อให้คุณและครอบครัวปลอดภัยจากโรคติดเชื้อทางระบบหายใจง่ายๆ เพียงเข็มเดียวเท่านั้น

 


ซึ่งดำเนินการในวันแรกของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกัน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปโดยได้มีผู้ประกันตนเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีน จำนวน 50 คน ในช่วงเช้านี้

สำหรับสิทธิ์ประกันสังคมทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลลานนา และสามารถสำรองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลลานนา โทร 052 – 134 727 ห้องฉีดวัคซีนอาคาร B โทร 052 – 134 777 ต่อ 2114 หรือแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคมชั้น 5 อาคาร B โทร 052 – 134 777 ต่อ 2501 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลลานนาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายและผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลอื่นแสดงบัตรพนักงานรับสิทธิ์ได้ในราคา 450 บาท.

 

Related posts