พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ

 

พิษณุโลก ท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านนุชเทียน วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้ปลอดสารพิษ ลุ่มนำ้ภาค บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รักษ์นำ้เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมพระราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

 

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts