พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน สายใยชาวดิน”

พิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน สายใยชาวดิน”

 

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน สายใยชาวดิน” ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

Related posts