ปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี 2563 ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ ชนะเลิศในประเภทประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน (เพลงชาติไทย) และทีมจากโรงเรียนอนุบาลยะลา ชนะเลิศในประเภทการประกวดร้องเพลงชาติไทย

ปิดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี 2563 ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ ชนะเลิศในประเภทประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน (เพลงชาติไทย) และทีมจากโรงเรียนอนุบาลยะลา ชนะเลิศในประเภทการประกวดร้องเพลงชาติไทย

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานปิดกิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียน ประจำปี 2563 พร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ทีมชนะเลิศการประกวดทั้ง 2 ประเภท คือ การประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน (เพลงชาติไทย) และการประกวดร้องเพลงชาติไทย (ร้องหมู่) โดยมี ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา เข้าร่วม

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติไทยและวงเมโลเดียนประจำปี 2563 ดังนี้ ประเภทการประกวดบรรเลงวงเมโลเดียน (เพลงชาติไทย) ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ ได้รับเงินสด จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม จากโรงเรียนอนุบาลยะลาได้เงินสด จำนวน 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม จากโรงเรียนบ้านปะนาเระ ได้รับเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ทีมจากโรงเรียนชุมชนควนมีด จังหวัดสงขลา และทีมจากโรงเรียนเทศบาล 1 สะเตงยะลา ได้รับรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับการประกวดร้องเพลงชาติไทย (ร้องหมู่) ทีมชนะเลิศได้แก่ทีม จากโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับเงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์ ได้รับ เงินสด จำนวน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้รับเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมจากโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห และทีมจากโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) ได้รับรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Related posts