พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

พิษณุโลก ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร ตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

 


วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 22.00 น นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก และชุด DOPA37 ออกตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร

เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กรณีเรื่องส่งเสียงดัง จอดรถบนช่องทางจราจร ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันมิให้เยาวชนต่ำกว่า 20 ปีเข้าใช้บริการ และการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้บังคับใช้


พร้อมด้วยเจ้าพนักงาน ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าพนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก ได้เขียนแบบตรวจแนะนําของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวนผู้อาศัพบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งให้คณะกรรมการ พิจารณาต่อไป

Related posts