!!! แจกข้าวสาร/อาหารแห้ง ช่วยน้ำท่วมสุโขทัย ! คณะที่ปรึกษา/คณะทำงานฯ จ.สุโขทัย ! ของ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย มอบข้าวสาร/อาหารแห้ง/ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ของหมู่ที่ 2,4,5,11 ที่ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย …

!!! แจกข้าวสาร/อาหารแห้ง ช่วยน้ำท่วมสุโขทัย ! คณะที่ปรึกษา/คณะทำงานฯ จ.สุโขทัย ! ของ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย มอบข้าวสาร/อาหารแห้ง/ ให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ของหมู่ที่ 2,4,5,11 ที่ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย …

 

 

วันนี้ที่ 29 สิงหาคม 2563  เวลา11.00น.นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชานจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ ของ นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย นำข้าวสารและอาหารแห้งไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่ หมู่ 2,4,5,11. ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ. หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

จากการที่นำสิ่งของไปมอบในครั้งนี้ได้ทราบถึงปัญหาจากการถูกน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเป็นพื้นที่สูงถูกมวลน้ำไหลท่วมทำให้การเกษตรได้รับความเสียหายต้นไม้ผลยืนต้นตายและนาผักบุ้งเสียหายจากการที่ไม่ได้ระวังและหาวิธีการป้องกันไว้แต่ต้นแต่อย่างใดจึงทำให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งทางประชาชนยังได้ฝากขอบคุณไปยังนายนิพนธ์ ชืนตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญในหมู่บ้านของตำบลคลองยางที่ถูกน้ำท่วมในคร้ังนี้

และที่มีคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานฯประจำจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งได้เข้าช่วยเหลือทันท่วงทีในทุกสถานกราณ์  ซึ่งคณะที่ปรึกษา/คณะทำงานฯของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นคณะทำงานฯของนายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เข้าร่วมมอบข้าวสารและอาหารแห้งในวันนี้ประกอบด้วย


1.นายเสกสรรค์ ไทยรุ่งโรจน์
(เจ้าของร้านฮั๊วการไฟฟ้า/รถตู้บริการนักท่องเที่ยว)
ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย
2.นายชาญณรงค์ ธรรมธัญลักษณ์
(เจ้าของกิจการโรงแรม,/ปั๊มแก๊สกิจปิโตเลี่ยม,)
รองประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย
3.นางสาวทัศนา บัวคำ
(เจ้าของหนังสือพิมพ์ภูไท,/เจ้าของเว๊ปไซต์ภูไทสุโขทัยออนไลน์/เจ้าของเว๊ปไซต์สเตชั่นทูเดย์/ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย)
เลขานุการที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย


4.นายสุวรรณ อรุณศรีนิรันดร์
(เจ้าของร้านแสงอุปกรณ์สุโขทัย)
ที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย
5.นายกรภัทร์ จันทร์แรม
(ที่ปรึกษาของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย)
ที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย
6.นายสุนันท์ ไชยมุติ
(อดีตข้าราชการบำนาญ ครูฯอดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสุโขทัย)
ที่ปรึกษาด้านการภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย


7.ร.ต.อ.สรวิศ เฟื่องมณี
(รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย)
คณะทำงานภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย
8.นายสะอาด กาฟัก
(อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งอ.ศรีสัชนาลัย)
คณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย


ในวันนี้ได้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมได้เดินทางมาจากหมู่ที่2,4,5,11 จำนวนกว่า200หลังคาเรือน ของ ต.คลองยางซึ่งมีผู้นำหมู่บ้านฯและหน่วยกู้ภัยคณะครูและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก(สายตรวจตำบลคลองยาง)มาร่วมดูแลความเรียบร้อยและช่วยแจกข้าวสาร/อาหารแห้งในครั้งอีกด้วย

##นางสาวทัศนา บัวคำ /ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย/เลขานุการที่ปรึกษาและคณะทำงานภาคประชาชนจังหวัดสุโขทัย/รายงาน

Related posts