องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย

 

พิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลกให้เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูลอันตรายนำมาส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ มี อปท.ในจังหวัดพิษณุโลกให้ความร่วมมือนำขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายมาส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหัดพิษณุโลก จำนวน 64 แห่ง และมีปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 12,833 กิโลกรัม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะได้รวบรวมขยะอันตรายทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว

Related posts