ศรีสะเกษ พ่อเมืองดอกลำดวนมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีฐานะยากอำเภอวังหิน (มีคลิป)

ศรีสะเกษ พ่อเมืองดอกลำดวนมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีฐานะยากอำเภอวังหิน

 

 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านดงบัง ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว ที่มีฐานะยากอำเภอวังหิน จำนวน 4 หลัง โดยมี นางสาว นภาพร เมฆาผ่องอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

และอำเภอวังหิน ร่วมในการมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 4 รายประกอบด้วย นางหวัน ศิริจันทร์ อายุ 68 ปี นายสายทอง สารธรรม อายุ 63 ปี นางนูน ผกาแดง อายุ 66 ปี และนายบัณฑิต สิงห์หลอด อายุ 62 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมกิจการ ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในมิติการมีการเสริมสร้างการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อบุคคลทุกวัยจึงได้จัดสรรงบประมาณให้แก่สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยการความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 1,305,000 บาท

และในวันนี้ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จัดทำโครงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 4 หลังหลังละ 37,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 95,000 บาท รวมทั้งสิ้น 245,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย ให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ตนและนายอำเภอวังหินยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวทั้ง 4 ครอบครัวอีกด้วย //////////

ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ

Related posts