ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บูณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพิจารณากับคณะกรรมการ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ บูณาการร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมตรวจพิจารณากับคณะกรรมการ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ให้ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 


เมื่อเร็วๆนี้ โดยการอำนวยการของ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ มอบให้ พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.ท.อำนาจ ธรรมสร สวป.ฯ ปฏิบัติราชการ ภ.จว.เชียงใหม่ ให้ร่วมตรวจพิจารณากับคณะกรรมการ ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม นำโดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ตั้งของโรงแรม ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ คือ
1.โรงแรม “เจอรี่” คณะกรรมการ มีมติให้ผ่าน แต่ให้แก้ไขเล็กน้อย เช่น เพิ่มหน่วยความจำกล้อง cctv จาก14วัน เป็น 30 วัน , ทำผังที่ตั้งอาคารในโฉนด , ให้ทำประกันภัยบุคคลฯ , กำหนดจุดรวมพล,ติดตัวดูดบันไดหนีไฟ ให้เสร็จใน 30 วัน


2.โรงแรม “นันทา แกรม ซีเอ็ม” คณะกรรมการมีมติให้ผ่านแต่ให้แก้ไขเล็กน้อย เช่น กำหนดจุดรวมพล, ทำผังที่ตั้งอาคารในโฉนด ให้แล้วเสร็จใน 15 วัน
3.โรงแรม “ลิม่า ลานนา” คณะกรรมการมีมติให้ผ่านแต่ให้แก้ไขเล็กน้อย เช่น -ปรับมุมกล้อง cctv ให้สามารถดูแลความปลอดภัยแก่ผู้เข้าพักได้ครอบคลุมพื้นที่ , ให้ทำประกันภัยบุคคลฯ , กำหนดจุดรวมพลให้เสร็จใน 15 วัน


4.โรงแรม”สลีพ ไหม แอร์พอร์ต” คณะกรรมการมีมติให้ผ่าน แต่ให้แก้ไขเล็กน้อย เช่น กำหนดจุดรวมพล, ให้ทำประกันภัยบุคคลฯ , ติดป้ายบอกทางหนีไฟชั้นล่างหลังโรงแรม ให้เสร็จใน 15 วัน
5.โรงแรม”พิมพ์ลดา” คณะกรรมการมีมติให้ผ่าน แต่ให้แก้ไข เช่น แก้ไขดัดแปลงอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร , กำหนดจุดรวมพล ให้เสร็จใน 60 วัน
ทั้งนี้โดยให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ปฏิบัติตามกฏหมายโดยเคร่งครัด


*****************จบข่าว******************

Related posts