กราบไหว้องค์พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

กราบไหว้องค์พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายนิพนธ์ ชื่นตา ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย นายวัชรินทร์ ศรีสวย เลขาฯ นายนิพนธ์ ชื่นตา นายบรรหาร บุญเขต ประธานที่ปรึกษาษาด้านการเมืองภาคประชาชน ภาคเหนือตอนล่าง นายอภิวัฒน์ ถาวรแท้ ประธานที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะ พาคณะกราบไหว้องค์พระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศิริมงคล

จากนั้น นายนิพนธ์ ชื่นตา และคณะได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 360 ชุด มูลค่า 115,772 บาท ตามโครงปันน้ำใจ ครั้งที่ 1/256 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน ให้กับนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำไปช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด 19

Related posts