มือประสาน 10 ทิศ เดชอิศม์ ขาวทอง”นายกชาย” จับเข่า สส.ต่างพรรค นำ”สงขลา”ไปสู่ทิศทางเดียวกัน พร้อมหาเงินจ่ายค้ารื้อ”โพงพาง” เพื่อพัฒนาทะเลสาบสงขลาอีกครั้ง

มือประสาน 10 ทิศ เดชอิศม์ ขาวทอง”นายกชาย” จับเข่า สส.ต่างพรรค นำ”สงขลา”ไปสู่ทิศทางเดียวกัน พร้อมหาเงินจ่ายค้ารื้อ”โพงพาง” เพื่อพัฒนาทะเลสาบสงขลาอีกครั้ง

 


นายเดชอิสม์ ขาวทอง หรือ นายกชาย สส.เขต 5 จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนได้เชิญ สส.ทั้งหมด ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น สส.สังกัดพรรคพลังประชารัฐ 5 คน และประชาธิปัตย์ 3 คน มาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยเชิญนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา มาร่วมรับฟังการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดสงขลาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแนวดิ่ง สส.อยู่คนละพรรคย่อมมีนโยบายของพรรคในทุกด้านอยู่แล้ว แต่โดยแนวราบ สส.ทั้ง 8 คน เป็นคนในพื้นที่ และมีความต้องการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเลือกตั้ง ต้องการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมาพูดคุยกันเพื่อเป็นการกำหนด นโยบาย ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นายเดชอิศม์ ขาวทอง สส.สงขลาเขต 5 พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าตนอยากเห็น สส.สงขลาที่มาจากต่างพรรค ตัวแทน อปท.ทั้ง 141 แห่ง ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่มีหน้าที่พัฒนา นำงบประมาณมารวมกัน แก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทิศทางเดียวกัน กำหนดทิศทาไปในทางเดียวกัน ไม่อยากเห็นการแบ่งแยกสงขลาออกเป็น 2 โซน คือโซนที่เป็น 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย ซึ่งมีปัญหาด้านความมั่นคงแล้วจัดสรรงบลงพื้นที่มากกว่าอีกโซนที่ไม่มีเหตุก่อการร้าย ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นตนไม่เห็นด้วย
“อยากให้ทุกคนมากำหนดทิศทางเดียวกันเช่น จังหวัดกำหนดให้เป็นปีการแข่งขันกีฬา เมื่อทุกหน่วยงานและทุกองค์กรขานรับ ยึดปฏิบัติตามปฏิทินของจังหวัด กำหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอและจังหวัด”ใครมาเที่ยวสงขลาก็ใส่เสื้อกีฬาทั้งจังหวัด หรืองบในการตัดถนน ตรงไหนที่สำคัญกว่าที่ เดือดร้อนกว่าก็เอาไปลงตรงนั้น”


คน สิงหนคร คนสทิงพระ มีปัญหาเรื่องน้ำ ในขณะที่บ้านผมที่ รัตภูมิฝนตกน้ำไหลจากภูเขามากมายมหาศาล ก็ต้องคิดกันว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร สร้างเขื่อน สร้างอ่างเก็บน้ำ
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า เรื่องโพงพางในทะเลสาบสงขลาที่เป็นปัญหาเรื้อรังยาวนาน จนชาวบ้านคิดว่าน่านน้ำในทะเลสาบเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองไปแล้ว จากที่ตนเข้าไปหาชาวบ้านที่มีอาชีพทำประมงในทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาทะเลสาบที่สัตว์น้ำลดน้อยลง ทุกคนขานรับแนวนโยบาย ต้องการเข้ามาแก้ปัญหาอาชีพที่ทุกคนประสบอยู่


“จากรายได้ที่ลดลงจากเมื่อก่อน ที่เคยได้รับเดือนละ 7-8 หมื่นบาท เหลือเดือนละ 3-4 พันบาท ด้วยการขุดลอกร่องน้ำทะเลสาบให้กว้างประมาณ ให้เป็น ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์”กลางทะเล ซึ่งแต่เดิมต้องกว้าง 300 เมตร แต่ขณะนี้ตนเห็นว่าแต่ 120 เมตรก่อนก็น่าจะพอเพียง ซึ่งขณะนี้ได้งบประมาณมา ขุดลอกร่องน้ำ 200 ล้าน แต่ก็มีปัญหาในการขุดลอก เพราะต้องหลบโพงพางที่ขวางรองน้ำอยู่ กลายเป็นการขุดลอกที่ ขาดๆ วิ่นๆ ประเด็นนี้ตนต้องการที่จะให้จบปัญหาในการรื้อถอนโพงพางที่ขวางร่องน้ำออกให้หมด จากหัวเขาถึงปากรอ ซึ่งตนทราบว่าส่วนราชการไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าโพงพาง หากมีการพูดคุยให้จบตนจะเป็นผู้รวมรวมพรรคพวกเพื่อหางบประมาณมาเป็นค่าชดเชยให้ชาวประมงเหล่านั้น โดยใช้วิธีการจับเข่าคุยเพื่อให้เห็นประโยชน์ของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และทำประมงที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts