เชียงใหม่ /วัดเชียงใหม่ไอเดียเก๋ ติดตั้งตู้ฆ่าเชื้อไว้หน้าวัดเตรียมความพร้อมพุทธศาสนิกชนมาทำบุญช่วงปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์สร้างความมั่นใจให้ญาติโยมและพระสงฆ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 หากญาติโยมท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็นิมนต์ไปทำบุญวัดอื่น

เชียงใหม่ /วัดเชียงใหม่ไอเดียเก๋ ติดตั้งตู้ฆ่าเชื้อไว้หน้าวัดเตรียมความพร้อมพุทธศาสนิกชนมาทำบุญช่วงปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์สร้างความมั่นใจให้ญาติโยมและพระสงฆ์ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 หากญาติโยมท่านใดไม่ปฏิบัติตามก็นิมนต์ไปทำบุญวัดอื่น

 

ชาวบ้านสันทรายต้นกอก ร่วมกับพระสงฆ์วัดสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกันทำตู้ฆ่าเชื้อโดยการนำอุปกรณ์-ปั๊มน้ำ-ถังเก็บน้ำ-หัวพ่นน้ำ-ส่งน้ำ-เต็นท์ -ผ้าใบใส รวมไปถึงเซนเซอร์อัตโนมัติมาทำเป็นตู้พ่นฆ่าเชื้อ
หลังจากเสร็จแล้วก็ได้นำน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ลงไปในถังเก็บน้ำ ก่อนที่ปั๊มน้ำจะส่งน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมายังหัวพ่นเมื่อมีคนเดินผ่านเข้ามาในตู้นี้สวิสเซนเซอร์อัตโนมัตก็จะทำหน้าที่สั่งการให้หัวพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อออกมาชำระล้าง คนที่เดินผ่านทันที


นายอานนท์ ไชยรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านสันทรายต้นกอกหมู่ 7 เปิดเผยว่า ที่สร้างตู้ฆ่าเชื้อขึ้นมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19 เพราะใกล้ช่วงเทศกาลของชาวล้านนาถึงแม้ทางจังหวัดเชียงใหม่จะไม่จัดแล้ว แต่สำหรับชาวบ้านนั้นถือเป็นจารีตประเพณีต้องมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเราก็ไม่สามารถห้ามชาวบ้านได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ทั้งชาวบ้านและพระสงฆ์ ไม่ให้มีการติดไวรัสโควิด 19 ทางหมู่บ้านจึงได้ช่วยกันทำตู้ฆ่าเชื้อนี้ขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยและสบายใจของทุกฝ่าย โดยตู้นี้ทางหมู่บ้านก็ได้ศึกษามาจากหลายที่ก่อนจะนำมาทำโดยใช้งบประมาณ 1 หมื่นกว่าบาท ซึ่งเชื้อว่าจะเป็นอีกมาตรการที่สามารถคัดกรองป้องกันความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคโควิด 19 ได้ ซึ่งถ้าหากพุทธศาสนิกชนท่านใดมาวัดต้องผ่านตู้ฆ่าเชื้อก่อนทุกคน ถ้าหากใครไม่ผ่านทางวัดก็จะไม่ให้เข้าไปทำบุญ

/////////////

Related posts