ฝ่าฝืน #คำสั่งจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิท-19

ฝ่าฝืน #คำสั่งจังหวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิท-19

 


วันที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ภายใต้ความอำนวยการของ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา มอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอ บูรณาการทำงานร่วมกับ สภ. พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อผู้ประกอบการโต๊ะสนุกเกอร์(ภายในซอยข้างสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้


ตรวจสอบพบผู้ประกอบการกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งปิดสถานที่ที่มีการให้เล่นสนุ๊กเกอร์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราวจริง มีกลุ่มบุคคลเข้าใช้บริการจำนวนมาก
จนท. ได้ร่วมกันควบคุมตัวผู้ประกอบการส่ง สภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Related posts