พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่ จว.ย.ล.

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่ จว.ย.ล.

 

วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๓ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจงานสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่ธรณีสงฆ์ในพื้นที่ จว.ย.ล. โดยมี ศปพร.ฯ, สมศ.กอ.รมน.ภาค ๔ สน., สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา, นิคมสร้างตนเองเบตง, นิคมสร้างตนเองธารโต, นิคมสร้างตนเองกือลอง และคณะกรรมการวัดฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม บก.ร.๑๕๒ ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น.

Related posts