สกลนคร…กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประชุมเตรียม พัฒนาเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ (มีคลิป)

สกลนคร…กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประชุมเตรียม พัฒนาเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ

 

 

นายสันติอโศก บุตรสุวรรณ ประธานกลุ่ม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์แปลงใหญ่โคเนื้อ (ด้วยหญ้าเนเปียร์)บ้านตาดโตน อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เผยว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อจัดตั้งกลุ่ม ในโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสาน สู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพขึ้น ที่ ห้องประชุม อบต.โคกศิลา อ.เจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร โดยมีสมาชิกกลุ่มเครือข่าย จำนวน 12 กลุ่ม ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม และสกลนคร มีผู้เข้ารวมกว่า 50 คน จากทุกกลุ่ม


ทั้งนี้สืบเนืองมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวน 12 แห่งได้ยื่นขอจัดตั้งผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากหญ้า(เนเปียร์)และมูลโค โดยได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลสนับสนุน โรงละ 200 ล้านบาท จำนวน 12 โรง จึงได้มีการระดมเพื่อทำโครงการพัฒนาเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีภาพ เป็นโครงการที่สนองนโยบายของรัฐ โดยการปรับเปลี่ยนการทำอาชีพเดิม มาเป็นการทำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 3 MW และพลังงานแสงอาทิตย์


และการจัดประชุมเพื่อดำเนินการ มีนายนฤพล วันทูล ผู้บริหารโครงการฯและคณะทำงานจำนวนหนึ่งมาสร้างความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ตลอดจนการรับสมาชิก คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ที่ตั้งโครงการที่โฉนดหรือที่ดินที่รัฐบาลอนุญาต และการคัดเลือกเน้นไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นเป้าหมาย และเมือสร้างความเข้าใจมีการจัดตั้ง รูปแบบการทำงานแล้วจะได้ดำเนินการทันที

/////////////////จิตรดา…..ภาพ/ข่าว…. ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล…รายงาน

Related posts