โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตร..มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง..ประกวดผลงานนักเรียน..พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตร..มีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง..ประกวดผลงานนักเรียน..พร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

 

 

Related posts