สสจ.นราธิวาส นำทีมลงเยี่ยมและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหน่วยทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ และลงเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

สสจ.นราธิวาส นำทีมลงเยี่ยมและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหน่วยทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ และลงเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง

 


วันที่ 4ธ.ค.62 นายแพทย์นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมและดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ บ้านไทย ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สนับสนุน ยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แก่โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกทุกอำเภอไปแล้ว พร้อมทั้งได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมประชาชนทันทีที่เกิดภาวะน้ำท่วม ได้จ่ายยาสำหรับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งลงเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพในช่วงที่เกิดน้ำท่วม


นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุม EOC อุทกภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภาวะอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมอบหมายภารกิจด้านต่างๆ ให้หน่วยงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพื้นที่ที่เกิดภาวะอุทกภัย ทั้งนี้สถานพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการได้ตามปกติ ได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนร่วมกับทีมอำเภอทั้ง 13 อำเภอ และแจกยาชุดน้ำท่วมกว่า 3,000 ชุด เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ไม่ให้ขาดยา และสำรวจกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่กำหนดคลอดเดือนธันวาคมที่บ้านน้ำท่วม ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลได้ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ รักษาร่างกายให้อบอุ่น ดูแลบุตรอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ขอให้ระมัดระวัง ป้องกันโรคน้ำกัดเท้า ซึ่งเกิดจากเชื้อรา สาเหตุจากการแช่เท้าในน้ำสกปรกนานๆ หากเกิดการเจ็บป่วย เช่น ถูกสิ่งของมีคมในน้ำบาด โรคน้ำกัดเท้า ผิวหนังจะระคายเคือง เปื่อยและเป็นแผล ขอให้รีบล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดให้แห้งทุกครั้งหลังลุยน้ำท่วม หากบาดแผลมีอาการอักเสบ บวมแดง มีหนอง หรือเนื้อที่ขอบแผลมีลักษณะซีด หรือเป็นหวัดมีไข้ กินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

///////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts