สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561

 

จ.พิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2561 ในการนี้ พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 และคุณสุภาวดี ศิริสิทธิ์ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิลปคมณ์ เอี่ยมวงศ์ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก และคุณณัฐวดี ตั้งจิตการุญ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ, ทหาร, พลเรือน เฝ้าส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts