อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ BANANA Running บางกระทุ่มมินิมาราธอน 2019”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “ BANANA Running บางกระทุ่มมินิมาราธอน 2019”

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ ด.ต.มานิตย์ สุทธการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกิจกรรม “ BANANA Running บางกระทุ่มมินิมาราธอน 2019”

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม (หลังเก่า) อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม นายนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก เขต 4 และหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้นำไปบูรณะซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่มหลังเก่าและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าว

Related posts