พิษณุโลก ราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง พิบูล Run 2019 Super Mini 14 Km

พิษณุโลก ราชภัฏพิบูลสงครามจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง พิบูล Run 2019 Super Mini 14 Km

 


วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานการปล่อยตัวนักวิ่ง


สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ นายกสมาคมและคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่ง พิบูล Run 2019 Super Mini 14 Km โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลงให้ศิษย์เก่า ติดปัจจุบันและประชาชนทั่วไป ได้ เดิน-วิ่ง ออกกำลังกายพร้อมหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษา การสาธารณกุศล และการดำเนินกิจการของสังคมโดยมีนักวิ่งทุกวันรวมทั้งสิ้น 2554 คน


ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts