จ.พิษณุโลก พิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชมคลิป)

จ.พิษณุโลก พิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมนี้ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกและมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๒ โรงเรียน โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับและร่วมพิธี ณ วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทั้งนี้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

เป็นปีครบรอบสถาปนากรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี ได้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวีรกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ได้ร่วมกันจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน และได้เรียนเชิญ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกิตติมศักดิ์ โดยนำรายได้สร้างประโยชน์ในทางการกุศลและตอบแทนคุณ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพมาตีก๊กเจ้าพระยาเมืองพิษณุโลก หลังจากปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อรวบรวมแผ่นดินให้มาเป็นหนึ่งเดียว

ซึ่งพระองค์ทรงยกทัพมาตีถึง ๒ ครั้งจึงสำเร็จ และเมื่อพระองค์ปราบชุมนุมพระเจ้าฝางได้แล้วก็เท่ากับได้เมืองเหนือทั้งหมดเพื่อระลึกถึงการศึกในครั้งนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงมาประดิษฐาน ณ จังหวัดพิษณุโลก ในการดำเนินการครั้งนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ นำกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ มาจัดสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๖๐ วัน ใช้งบประมาณจำนวน ๕๙๖,๗๗๒ บาท จากคณะศรัทธาที่ให้การสนับสนุนจนสำเร็จสมบูรณ์และประดิษฐาน

ณ วัดวังพิกุลวราราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกและเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้าขนาดเท่าพระองค์จริงขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นเพื่อประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดวังพิกุลวราราม ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระครูปลัดพานิช ญาณชีโว เจ้าอาวาสวัดวังพิกุลวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติ ในการนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อบริการให้กับประชาชน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts