อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก

อบจ.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก

 


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ นางสาว ปราณปริยา วงศ์ษา ผอ. สำนักพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ (จีสด้า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นางสาวสิริพร ไกรสุวรรณ รอง ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานนครสวรรค์ ) ร่วมแถลงข่าว ท่องเที่ยวเทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก และเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ นิทรรศการการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ โดยมี นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผอ. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และส่วนราชการ องค์กรต่างๆ นักเรียน ร่วมพิธี


ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการเทศกาล เย็นดูดาว เช้าดูนกประจำปี 2562 ขึ้น มี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตลอดจนประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั่วไป ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ อาคาร สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์


ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน ในปีนี้เราใช้ ชื่อรูปแบบในการจัดงานว่า “Space Adventure” ซึ่งองค์ การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประสานงานกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ (จิสด้า) ในการนำชุดนิทรรศการ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และชุดนิทรรศการการเรียนรู้จากองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มาจัดแสดง ณ อาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด เช่น

ชุดนักบินอวกาศ Gistda S-venture: VR กำจัดวัตถุอวกาศ Space Inspirium Booth , Gistda Game เช่น เกมส์ดวงตาที่แตกต่าง เกมส์สำรวจอวกาศ เกมส์มหัศจรรย์ สำรวจโลก , Space Theater , Gistda Exhibition , 9 D Virtual reality , Gistda Junior city planner ค่ายนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด International space station ,นิทรรศการชุด “วิกฤติขยะ” , นิทรรศการชุด”reflection” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมโปรโมชั่นการท่องเที่ยว กิจกรรมล่องเรือชมนกและทะเลบัวกว่าแสนไร่ ส่องกล้อง ดูดาวในท้องฟ้าจำลองและกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ


Promotion “Fun & Learning” น้องๆ คนละ 39 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 79 บาท เข้าชมนิทรรศการ Space Adventure เข้าชม Aquarium Buengboraphet เข้าชมการแสดงจระเข้ หวาดเสียว ใช้เวลาเที่ยว 2 ชั่วโมง
Promotion Learning to Buengboraphet น้องๆ คนละ 99 บาท ผู้ใหญ่คนละ 139 บาท เข้าชมงานนิทรรศการ Space Adventure เข้าชม Aquarium Buengboraphet เข้าชมการแสดงจระเข้ หวาดเสียว กิจกรรมล่องเรือชมนกและทะเลบัวกว่าแสนไร่ (รับเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน) *ใช้เวลาเที่ยวชม 3 ชั่วโมง”


Promotion “Fun&Learning Planet” น้องๆ คนละ 139 บาท ผู้ใหญ่คนละ 179 บาท เข้าชมงานนิทรรศการ Space Adventure , เข้าชม Aquarium Buengboraphet เข้าชมการแสดงจระเข้หวาดเสียว กิจกรรมล่องเรือชมนกและทะเลบัวกว่าแสนไร่ (รับเป็น กลุ่มๆ ละ 10 คน) กิจกรรมส่องกล้องดูดาว / ท้องฟ้าจำลอง (รับเป็นกลุ่มๆละ 50 คน) * ใช้เวลาเที่ยวชม 4 ชั่วโมง* โปรโมชั่นนี้ต้องจองล่วงหน้า
Promotion “Full Fill Fun” น้องๆ คนละ 199 บาท ผู้ใหญ่คนละ 239 บาท


เข้าชมงานนิทรรศการ Space Adventure , เข้าชม Aquarium Buengboraphet เข้าชมการแสดงจระเข้หวาดเสียว กิจกรรมล่องเรือชมนกและทะเลบัวกว่าแสนไร่ (รับเป็น กลุ่มๆ ละ 10 คน) กิจกรรมส่องกล้องดูดาว / ท้องฟ้าจำลอง (รับเป็นกลุ่มๆละ 50 คน) * ใช้เวลาเที่ยวชม 5 ชั่วโมง* โปรโมชั่นนี้ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น
ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยว 056 – 274522 หรือ 1131

Related posts