สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ! ภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนา ฯ

สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ! ภาคเหนือ เข้าร่วมสัมมนา ฯ

 

..เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00 น. ที่ผ่านมา นางสาวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรคและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรม อันดี ณ โรงแรมรัตนาปาร์ค จ.พิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดี

ซึ่งมี ดร.อนุกุล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค บรรยายเกี่ยืวกับสมาชิกพรรคกับการเลือกตั้ง และความฝันความหวังและความจริง และกิจกรรม workshop การระดมความคิดแนะนำเสนอตามหัวข้ออบรม และจริยธรรมนักการเมือง โดยดร.พิสิฐ ประเสริฐศรี เป็นผู้บรรยาย และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ดร.พิทักษ์ สันติวงษ์สกุล ประธานภาคเหนือ บรรยายเกี่ยวกับการเมืองสีขาวการเมืองภาคประชาชนกับการปฏิรูปการเมืองไทย

และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกพรรคและการเลือกตั้ง ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ฝ่ายกฏหมาย) และพรรคการเมืองกับการปกครองทีองถิ่น โดยสจ.มนตรี รักษาดีเป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีสมาชิกพรรคเสรีรวมไทย ภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติมิตรรักสามัครคีเป็นหนึ่งเดียวของพรรคเสรีรวมไทย….

### ทัศนา บัวคำ สุโขทัยเขต 3…เขียนข่าว/

Related posts