ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ 23 ตุลาคม 25662 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือวันปิยมหาราช โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ที่พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู ร่วมพัฒนาทำความสะอาด บริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลก และแนวเส้นทางรถไฟในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณบริเวณสถานีรถไฟพิษณุโลก และด้านข้างของเส้นทางรถไฟทางทิศใต้ รวมทั้งจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณถนนเอกาทศรถให้เป็นระเบียบสวยงาม เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและทำนุบำรุงรักษา ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts