ประชาชนชาวสันป่าตองคัดค้านไม่เอาเสาสัญญาณโทรศัพท์ (ชมคลิป)

ประชาชน บ้านไร่หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่ ประชุมประชาคมคัดค้านการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือใกล้ชุมชน หวั่นเกิดผลกระทบ ปัญหาเรืองสุขภาวะ และก่อเกิดโรคมะเร็ง

 

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562 ที่วัดศรีอรุณ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ พ.ต.ท.จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.สันป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ญาณพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง ,นายอรุณ วรรณทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง ,นายวรพล ใจคำ ประธาน อสมบ้านไร่ และประชาชนในหมู่บ้านบ้านไร่ จำนวนกว่า 55 คน ได้ประชุมประชาคม เพื่อไม่ให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ของบริษัทดีแทค ภายในเขตพื้นที่บ่้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในกรณีนี้ผู้ได้รับผลกระทบออกมาชี้แจงเอง และผลที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ชี้แจงในที่ประชุม
นายทอง สุอินต๊ะ ประชาชนซึ่งอยู่ในหมู่บ้านบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม และจำนวนหลายครอบครัว ได้รับผลกระทบได้ออกมากล่าวถึงผลที่ได้รับถ้าเป็นโรคต่างๆตามมา เป็นภัยเงียบที่คอยทำร้ายร่างการอยู่ทุกเมื่อ ขอให้ทุกคนพิจารณาและหาข้อสรุปต่อไป


ขณะเดียวกันทาง พ.ต.ท.ญาณพล พัฒนชัย รอง ผกก.ป.สภ.หนองตอง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งเสาสัญญาณดีแทคใกล้บ้านพักอาศัย และโดยรอบบริเวณบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม ได้ออกมาชี้แจงผลกระทบของการติดตั้งเสาโทรศัพท์ ทำให้เกิดลพิษ บดบังทัศนียภาพ และบอกถึงคุณโทษของการใช้คลื่นสัญญาณ ที่มีผลกระทบต่อชุมชน โรงเรียน ที่อยู่อาสัย และส่วนราชการทั่วไป


แม้ว่าเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ช่วยนำพาสัญญาณไปสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรรณ์เชื่อมต่อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งผู้คัดค้านได้ออกมาโต้แย้งถึงกระบวนการและขั้นตอนการประชาพิจารณาในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ ผู้ให้บริการ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรศัพท์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตราการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ข้อ 12.5 พร้อมทั้งได้นำข้อมูลการประชุมคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 180(23/2561) ซึ่งในรายงานการประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์และข้อห่วงใยในการติดตั้งเสาสัญญาณในแหล่งชุมชน โดยทางชุมชนบ้านไร่ หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อม ไม่อยากให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณเกิดขึ้นในพื้นที่อีก จึงได้มีการประชุมประชาคมในครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยต้องการให้มีการย้ายเสาสัญญาณดังกล่าวออกจากชุมชนด้วย


ทางด้านนายวรพล ใจคำ ประธาน อสม.บ้านไร่ กล่าวขอบคุณประชาชนทีมาร่วมประชุมประชาคม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว รวมถึงการคัดค้านการติดตั้งเสาโทรศัพท์ในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดประชุมประชาคม ดังกล่าวไม่มีตัวแทนบริษัทดีแทค มาร่วามประชุม เนื่องจากกลัวเหตุการณ์บานปลาย และที่ผ่านมาในตำบลทุ่งต้อม หมู่ 2 ,หมู่ 9 ,หมู่ 11 ได้มีประชาชนออกมาต่อต้าน คัดค้านไม่ยอมให้มีการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งประชาชน บ้านไร่หมู่ 5 ต.ทุ่งต้อมก็ได้ออกมาแสดงวาคิดเห็นไม่ให้มีการติดตั้งเสาโทรศัพท์ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน เช่นเดียวกัน โดยได้มีการทำหนังสื่อยืนผ่านผู้นำหมู่บ้าน เพื่อประสานไปยังอำเภอและส่วนเกี่ยวข้องและขอให้มีการตรวจสอบเสาสัญญาณโทรศัพท์เดิมที่ไม่เคยมีการประชุมหรือประชาคมแต่อย่างใด

 

Related posts