นราธิวาส มอบเครื่องกระตุกหัวใจเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะ เพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น (ชมคลิป)

นราธิวาส มอบเครื่องกระตุกหัวใจเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะ เพื่อช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น

 

วันที่ 12 ต.ค.62  ที่เทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายแพทย์มาหามะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตีตำบลรือเสาะ นายอิสมาแอล อุสมานี ผู้อำนวยการโทรศัพท์จังหวัดยะลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสมอบเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) ให้กับ15ชุมชนในอำเภอรือเสาะ

โดยมอบให้กับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรือเสาะ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อำเภอรือเสาะซึ่งการมอบเครื่องกระตุกหัวใจ(AED) ในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ช่วยผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่หางไกลจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ


นายสุลัยมาน มะโซ๊ะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การมอบเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ที่ได้จัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น เมือวันที่8ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งรายได้ที่ได้ประมาณ900.000 บาท(เก้าแสนบาท) และตอนนี้ได้ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ได้มอบกับเครือข่ายสุขภาพ จำนวน15เครื่อง จำนวน15ชุมชนของอำเภอรือเสาะเพื่อใช้ในกิจกรรมของกรณีผู้ป่วยหรือชาวบ้านที่มีปัญหาหมดสติการช่วยเหลือต้องใช้เครื่องกระตุกหัวใจและมีการให้ความรู้กับผู้ที่ดูแลเครื่องกระตุกหัวใจ(AED)ตามที่ชุมชนต่างๆอีกด้วย

//////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts