พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 รับบริจาคโลหิตพร้อมมอบเข็มกลัด เฉลิมฉลองวาระ 50 ปีแห่ง การสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

พิษณุโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 รับบริจาคโลหิตพร้อมมอบเข็มกลัด เฉลิมฉลองวาระ 50 ปีแห่ง การสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก ถนนพระองค์ดำ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 50 ปีแห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะเริ่มรับบริจาคตั้งแต่เวลา 09.00 -15.30 น และเนื่องในวาระโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การบริจาคเลือดในครั้งนี้ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก จึงได้มีการแจกเข็มกลัด 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นที่ระลึก พร้อมถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสวรรนคต


ขั้นตอนสำหรับการเตรียมตัวก่อนมารับบริจาคโลหิต ผู้บริจาคต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์และน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เพลียในวันที่บริจาคโลหิตรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง มีสุขภาพแข็งแรงไม่อยู่ในช่วงเจ็บป่วยหรือรับประทานยาใดๆ งดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงและงดสูบบุหรี่ 1 ชั่วโมงก่อนบริจาค การบริจาคในครั้งนี้เป็นการบริจาคเพื่อนำไปใช้ใน 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และหากมีโรงพยาบาลใดที่มีโลหิตไม่เพียงพอสามารถติดต่อเข้ามาขอรับโลหิตที่ขาดได้ การบริจาคโลหิตนี้ ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก จะนำโลหิตที่ได้มาจากบริจาคในครั้งนี้ไปให้กับผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในสถานพยาบาลของจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลใกล้เคียงต่อไป


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts