พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบป้ายปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่มอบป้ายปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี

 


นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่มอบป้ายปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2562 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายปุ่น ตะโกศัย อายุ 113 ปี อยู่บ้านเลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางแก้ว จันทึก อายุ 105 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 1/1 หมู่ 4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นางสร้อย ตรีอินทอง อายุ 106 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงาย

Related posts