น่าน ไชยสถาน ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งตำบล

น่าน ไชยสถาน ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทั้งตำบล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทุกภาคส่วนดำเนินโครงการมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน หวังสร้างวินัยองค์กร และวินัยด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดการสูญเสีย จากอุบัติเหตุบนท้องถนนในชุมชน

 

วันนี้ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานปล่อยแถว ขบวนรณรงค์ดำเนินการมาตรการองค์กรด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน นำโดย นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

พร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงน่านที่ 1 แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ขนส่งจังหวัดน่าน แขวงทางหลวงชนบทน่าน ประกันสังคมจังหวัดน่าน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาน่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางค่า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน โกบอลเฮ้าส์ สาขาน่าน กำนันตำบลไชยสถาน ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

โดยสิถิติการสูญเสีย และการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นบริเวณถนนภายในชุมชนมากกว่า ส่วนใหญ่การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์ ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ทาง นายบุญยงค์ สดสะอาดเล็งเห็นถึงความสำคัญจากการดูแลงานด้านผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องมีภาวะพึ่งพิง หลายรายที่เกิดจากอุบัติเหตุ

จึงนำเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน โดยนายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน พร้อมภาคีเครือข่าย เห็นชอบร่วมกันกำหนดมาตรการ องค์กรปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อเป็นต้นแบบ หวังเป็นต้นแบบปลูกจิตสำนึกให้ชุมชน และประชาชน ให้ความสำคัญกับการสวมหมวกนิรภัย ไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกล เด็กหรือผู้ใหญ่ สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย 100%


ภายในงานมีทั้งเด็กและผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กเล็งเห็นความสำคัญของการส่วมใส่หมวกนิรภัย โดยในงานจำหน่ายหมวกนิรภัยที่ได้มาตราฐานราคาถูก เพียง 99 บาท เพื่อลดภาระให้พี่น้องประชาชน จำหน่ายโดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้รับการตอบรับและความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Related posts