📣📣โครงการ“ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2⛰⛰🏔

📣📣โครงการ“ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2⛰⛰🏔

 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น

2. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลโรค และส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางระยะใกล้-ไกล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลกในขณะนี้
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นตำบล สะเนียน

4. เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสะเนียน (Long Term Care) และโครงการเพื่อสาธารณะกุศลอื่นๆของศูนย์ปั๋นสุของค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน
—————————
❇️ประเภทกลุ่มเป้าหมายและจำนวนเป้าหมาย
-นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย จำนวน 700 คน
(ไม่มีสมัครหน้างาน)


—————————
❇️เป้าประสงค์ในการจัดงาน
1. รายละเอียดของโครงการ
✅ปั่นจักรยานขึ้นดอยตีดู้ว์ ระยะทาง 30 กิโลเมตร
✅จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
✅ประกาศรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562
รับสมัครวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2562
✅ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก
✅ค่าสมัคร VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก (สามารถปั่นได้ทั้ง 2 ประเภท)
2.ประเภทการปั่น
✴️🚲🚲ปั่นชิลล์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร (รับเหรียญ ตรงจุดร้านน่านตะวันฟาร์ม)
✴️🚲🚲ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยตีดู้ว์)
(***นักปั่นที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลและของที่ระลึก🏆🥇🥈🥉***)
3. ข้อกำหนดของจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
✳️🚵‍♀ประเภทเสือภูเขา และเสือหมอบ มีเกียร์ที่เหมาะสม
✳️🚵‍♀มีอุปกรณ์ไฟท้าย เบรกล้อหน้าและล้อหลัง
✳️🚵‍♀ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชำระเงินค่าสมัครทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ
—————————-


กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคาตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข่วงเมืองน่าน (เทศบาลเมืองน่าน)
(เวลา) 04.00น.
📥รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า
– นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท
-แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบกันที่ ข่วงเมืองน่าน
(เวลา) 05.00 – 05.30 น – ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ
(เวลา) 05.30 – 06.00 น. – ประธานในพิธี(ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน)กล่าวเปิดโครงการและปล่อยขบวนจักรยาน
(เวลา) 06.00 น.
🚵‍♂- ปล่อยตัวนักปั่นทั้ง 2 ประเภทรวมระยะทาง 30 กม.
(เวลา) 08.00 น. – ร่วมสนุกในการปิดโครงการที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์)
(HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและเส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร
********หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
————————-


เส้นทางปั่น
จุดสตาร์ทที่ข่วงเมืองน่าน (101) —> ผ่านแยกวัดศรีพันต้น —> เข้าถนน (1091) ผ่านห้างบิ๊กซีสาขาน่าน —> ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน —> น่านตะวันฟาร์ม —> ผ่านที่ทำการองค์การบริหาร-ส่วนตำบลสะเนียน —> ป้อมตำรวจห้วยลี่—> โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง —>จุดสิ้นสุดบนดอยตีดู้ว์
ขาลงจากดอยตีดู้ว์ มีรถรับ-ส่ง ขนลงมาที่จุด Start เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
—————————-
🌸🌸🌼🌼🌺🌺
ชำระค่าสมัครผ่านทาง
ชื่อบัญชีปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ โดย นายธีรพล วรรณวิภูษิต หรือ นางนงนุช พรมมี หรือ
นายวีระชัย หมู่สกุล
หมายเลขบัญชี 674-5-54355-9
🏦🏦ธนาคาร/สาขา ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี น่าน


 

บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

Related posts