ร้อยเอ็ด…แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึกครบ 100 ปี อำเภอโพนทอง. (ชมคลิป)

ร้อยเอ็ด…แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึกครบ 100 ปี อำเภอโพนทอง.

 

วันนี้ 8 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.ณ.หอประชุมอำเภอโพนทอง ชั้น สอง ที่ว่าการอำเภอโพนทอง นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง.จังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึกวันครบรอบ ๑๐๐ ปี อำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย พ่อค้า คหบดี องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนร่วมกันกำหนดจัดงานรำลึกครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทองขึันในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ณ.บริเวณถนน พ.ศ.2462.


สืบเนื่องจากอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอำเภอ แยกจากอำเภอเสาธง (ธวัชดินแดง) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.2462ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เล่ม ๓๖ หน้า ๑๗๓ เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้ง เชิดชูเกียรติ์ผู้คุณทำประโยฃน์ในการสร้างบ้านแปลงเมืองมาจวบจนถึงปัจจุบัน


เพื่อให้การดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิ์ภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอโพนทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึกวันครบ 100 ปีอำเภอโพนทอง จัดนิทรรศการภาพเก่า ครั้งอดีตวันวานเมื่อ 100 ปีนำเสนอเรื่องราวของบรรพบุรุษของคนบ้านแวงเป็นใคร? มาจากใหน? ปิดถนน พ.ศ.2462 ชมลีลาการฟ้อนบวงสรวงของนางรำ ห้าพันคนจากหมู่บ้านต่าง 196 หมู่บ้านบนถนน พ.ศ.2462ในการรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธฺ์ติดตามชมได้ที่นี้คนบ้านแวง 16-18 พฤศจิกายน 2562…..


ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว

Related posts