ชาวจังหวัดอุดรธานี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ด้วยความอบอุ่น และยินดียิ่ง

ชาวจังหวัดอุดรธานี ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ภาคประชาชนให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ด้วยความอบอุ่น และยินดียิ่ง

Related posts