จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดึงเกษตรกรแสดงศักยภาพโชว์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในงาน “Ayutthaya Co-Farm Fair 2019″

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดึงเกษตรกรแสดงศักยภาพโชว์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ ในงาน “Ayutthaya Co-Farm Fair 2019″

 

วันนี้ (21 ก.ย.62) ที่ตลาดหลวงปู่ทวด อำเภอมหาราช นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน  “Ayutthaya Co-Farm Fair 2019 งานแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2562” จัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559
ปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  37 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว 31 แปลง  แปลงใหญ่พืชผัก 5 แปลง  และแปลงใหญ่แพะ 1 แปลง ทั้งนี้ เกิดจากการบูรณาทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ หน่วยงานภาคเอกชน  และภาคประชาชน จนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ

ขณะที่ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน  เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างเครือข่ายด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร โดยมีร้านค้าเกือบ 40 ร้านค้าเข้าร่วมภายในงานได้จัดนิทรรศการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

เปิดตัวแบรนด์ “ศรีอโยธยา” ข้าวสารคุณภาพดีจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่   การแสดงและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรทั่วไป  นอกจากนี้ ยังได้สาธิตทำอาหาร การแปรรูปอาหารจากผลผลิตแปลงใหญ่ เชื่อว่า จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิดการพบปะระหว่างผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการโดยตรง   ที่สำคัญจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้านสินค้าคุณภาพปลอดภัย  เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Related posts