เริ่มแล้วการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มแล้วการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก

 


วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.49 น. บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก หน้าศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิด


นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21–22 กันยายน 2562 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่างๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆ สำหรับการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้


1.เรือยาวใหญ่ประเภท ก. ( ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน )รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 20,000 บาท
2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน ( ฝีพายตั้งแต่ 41คน ไม่เกิน 55 คน )
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา พร้อมรางวัลเงินสด 18,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับเงิน 8,000 บาท
3. เรือยาวกลาง ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 31 คน ไม่เกิน 40 คน)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 7,000 บาท
4. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)


รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อม รางวัลเงินสด 15,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 6,000 บาท
5. เรือยาวเล็ก ประเภท ก. 2 (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชยได้รับเงินสด 3,000 บาท
6. เรือจิ๋ว(ฝีพายไม่เกิน 12 คน)
รางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 3,000 บาท
7. เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภท เชื่อมความสามัคคีระหว่างท้องถิ่น


รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 2,000 บาท
8. เรือท้องถิ่น (ฝีพายไม่เกิน 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชยได้รับเงินสด 2,000 บาท
9. เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินสด 6,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด 5,000 บาท

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts