ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล 5 พระผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจ เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย (ชมคลิป)

ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ประกาศให้ วันที่ 20 กันยายน ทุกปี เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล 5 พระผู้ให้กำเนิดรัฐวิสาหกิจ เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย

 

 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาอุบลราชธานี (สรส.อบ.) ได้จัดงานวัน รัฐวิสาหกิจไทย ณ บริเวณอนุสรณ์รถจักรหน้าสถานีอุบลราชธานี โดยได้อัญเชิญพระบรมรูปพระปิยะมหาราช เท่าพระองค์จริง มาประดิษฐาน หน้ารถจักร เพื่อให้ผู้ร่วมในพิธี ได้สักการะ ถวายพานดอกไม้สด เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยมีกิจกรรมเมื่อเสร็จพิธี ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อีกจำนวนหนึ่ง
และขอขอบทุกภาคและประชาชนที่มีส่วนในการมีสวนร่วมในการจัดงานให้เสร็จลวงโดยดี

###ภาพ/ข่าว ทีมข่าวภาคสนาม จ.อุบลฯ

****สราวุตพิราบข่าว018 รายงาน

Related posts