สพป.สกลนคร เขต 1 จัดงาน “สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสกล “

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดงาน “สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสกล “

 


วันที่ 20 กันยายน 2562 .นายชัญโญ ใครบุตร ผอ.โรงเรียนเชิงชุมราษนุกูล สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 เผยว่า ทางโรงเรียนได้รับเกียรติอย่างสูง ที่เป็นสถานที่จัดงาน “สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสกล” ครั้งที่ 69 โดยมีท่านนายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการ.สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นประธาน กล่าวเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ” สืบสาน ศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นสกล “ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. สกลนคร เขต 1

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยาน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีนายไชยยงค์ ธีรารัตน์ ผอ.สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน กิจกรรมการประกวดการแข่งขันมี 127 กิจกรรม 237 รายการ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


มีกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเรียนรวม และกิจกรรมท้องถิ่น โดยแบ่งการแข่งขันระดับปฐมวัย ระดับปฐมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในระดับชาติ ในวันที่ 12 – 24 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน และ อปท.ทั้งนักเรียนปกติ

และนักเรียนเรียนร่วมที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม 1,686 คน พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก..

/////////////// ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล …รายงาน

Related posts