พุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

พุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

 


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562กองธรรมสนามหลวงร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือจำนวน 241 รูป/คน โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพีธี

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฎิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ถวายสักการะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

Related posts