นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

 

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ จัดกำลังพลออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากพนังกั้นน้ำแตก เป็นสาเหตุให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินกุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเนินกุ่ม ฯ นำทีมโดย ร.อ.วศินภัทร์ สิงห์แก้ว ช่วยราชการ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ๔ คน ทหารจิตอาสา ๔๐ คน กระสอบทราย ๑,๐๐๐ ใบ ดำเนินการสร้างพนังกั้นน้ำที่แตก เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินกุ่ม

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts