กลุ่มครูอีสาน4จังหวัด รุกคืบยื่นหนังสือ สว.คัดค้านการควบรวมโรงเรียน ต่ำกว่า 120 คน (ชมคลิป)

กลุ่มครูอีสาน4จังหวัด รุกคืบยื่นหนังสือ สว.คัดค้านการควบรวมโรงเรียน ต่ำกว่า 120 คน

 

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 6กย.ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้านปลาทอง อ พังโคน จ.สกลนคร ดร.ดิษย์ชัย แก่นท้าว ผู้ประสานงานกลุ่มครูชนบทสี่จังหวัด สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย พร้อมด้วยกลุ่มครูจำนวนหนึ่งได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อ ศจ.ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์ นายคำนูณ สิทธิสมาน สว.และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามงานในจังหวัดสกลนครตำนวน หนึ่ง


ดร.ดิษย์ชัย แก่นท้าว กล่าวว่าวันนี้ทราบว่าคณะ สว.จะลงพื้นที่ในจังหวัดสกลนครที่อำเภอพีงโคนจึงเดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือเพือให้ สว.ได้รับทราบความเดือดร้อนใจ เกี่ยวการที่จะมีการควบ ยุบโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตำ่กว่า120 คน และให้เร่งบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้คณะครูในโรงเรียนเฉพาะ สพป.เขต 1สกลนคร มีโรงเรียนที่ตั้งเป็นชมรมอยู่61โรงเรียน เฉพาะเขตเดียว และหากมีการยุบทางรัฐบาลจะมีการดูแลหรือรองรับต่อไปอย่างไร


ศจ.ดร.สังสิต พิริยะรังสรรค์ สว.กล่าวว่า ไม่ใช่จะยุบเลยหรือต้องมีการยืดหยุ่น และเสนอในสิ่งที่สร้างสรรค์ด้วยเพราะจะได้มีการพิจารณาหลายด้าน การเสนอต้องให้ความสำคัญในท้องถิ่นด้วย และเมื่อได้รับหนังสือแล้วก็จะนำเสนอต่อคณะ สว.ซึ่งคาดว่าประมาณปลายเดือนก็คงทราบว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่จะยุบหรือทำทันทีต้องผ่านหลายกระบวนการ ก็ฝากครูทุกคนก็ต้องติดตามไป


ทางด้านรชานนท์ ศิรัญญา กรรมการศึกษาตัวแทนสถานศึกษาโรงเรียนธาตุนาเ่วงวิทยา อ เมืองสกลนคร สพปเขต1สกลนครกล่าว อยากให้ฟังความคิดเห็นของชุมชนเพราะโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไม่ภดหมายความความว่าไม่มีคุณภาพการยุบ หรือไม่ยุบควรรับฟังชุมชนหรือคนในพื้นที่นั้นด้วย เพราะหากทำไปก็จะมีผลกระตามมา ที่สำคัญโรงเรียนกับชุมชนอยู่ด้วยกันมาตลอดและบางแห่งอาคารสถานทีที่ดิน ชาวบ้านบริจาคและถือว่าเป็นผู้สร้าง ปัญหาควรศึกษาพื้นที่ใม่ชัดเจน ก่อนจึงพิจารณาให้ดี..

////ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล….รายงาน

Related posts