¤¤ กลุ่มเซ็นทรัล กับการส่งมอบร้านค้าชุมชน ตามโครงการเซ็นทรัลทำ จังหวัดน่าน ¤¤

¤¤ กลุ่มเซ็นทรัล กับการส่งมอบร้านค้าชุมชน ตามโครงการเซ็นทรัลทำ จังหวัดน่าน ¤¤

 


วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ช่วงสายของวันนี้ (08/08/2562) เวลา 11.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารร้านค้าชุมชนผ้าทอไทลื้อให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล (CENTRAL Group) ได้เรียนเชิญประธานในพิธีประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารอย่างเป็นทางการ


ในการร่วมส่งมอบอาคารครั้งนี้ นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่านได้มอบหมายให้นายประจักษ์จิตร สายนที หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล หัวหน้าส่วนราชการ และ พี่น้องชาวอำเภอทุ่งช้าง กับเอกลักษณ์ของหมู่บ้านไทลื้อบ้านหล่ายทุ่ง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

บุญยงค์ สดสอาด จ.น่าน รายงาน

Related posts