จากครูประชาบาล มาเป็นเจ้าของโรงงานไวท์”หมากเม่า”

จากครูประชาบาล มาเป็นเจ้าของโรงงานไวท์”หมากเม่า”

 


นายคณพ วรรณวงศ์ อยู่ที่บ้านเลขที่ 50 บ้านสร้างค้อ หมู่ 20 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เปิดเผยว่า แต่เดิมมีอาชีพเป็นข้าราชการครู พร้อมภรรยา อาชีพเดิมรุ่นพ่อแม่ ทำนา ทำไร่ จึงมีความผูกพันกับการเกษตรมาตลอดแม้จะมารับราชการครู ก็ยังทำนา ทำไร่ โดยเฉพาะการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และได้หันมาศึกษา”หมากเม่า”อย่างจริงจัง จนมีชื่อติดใน 1 ใน 3 เซียนเม่า สกลนคร และหันมาปลูกเม่า ขยายสายพันธ์ จนเข้าใจ และต่อมาได้ลาออกจากข้าราชการครู มาทำการเกษตร ปลูกหมากเม่า และผลิตน้ำหมากเม่าสดพร้อมดื่ม และพัฒนามาถึงขั้น ทำไวท์เม่าจำหน่าย พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรปลูกหมากเม่า และเปิดรับซื้อ เมื่อผลผลิตออกมาแบบไม่อั้น ทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้ ที่เป็นธรรมและยั่งยืน


ครูคณพ วรรณวงศ์ กล่าวอีกว่าจาการคลุกคลีและแปรรูปหมากเม่า จนเกิดความเชี่ยวชาญตลาดรองพอไปได้ จึงจัดตั้งหจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ ได้เริ่มขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในวันที่ 9 เมษายน 2546 และได้รับอนุญาต ขึ้นทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ในวันที่ 11 เมษายน 2546 โดยการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่าภูโซง บ้านสร้างค้อ จำนวน 9 ราย ร่วมกันลงขันเป็นทุนจดดำเนินการธุรกิจ ลักษณะนิติบุคคลซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการคือ นายคนพ วรรณวงศ์ ได้ทำการผลิตไวน์หมากเม่า ที่ได้จากผลผลิตของสมาชิกในกลุ่ม และได้ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มปลูกหมากเม่า โดยการคัดสายพันธุ์หมากเม่าที่ดีที่สุดมาทำการขยายพันธุ์ บริการให้แก่สมาชิก และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


“ปัจจุบันเม่าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก แต่ขาดการ ส่งเสริมสนับสนุน จึงอยากฝากรัฐบาลให้หันมาสนใจเกษตรกร ในเรื่องตลาดด้วย “
ดร.ชูพงศ์ คำจวง หัวหน้าทีม อบจ.เพื่อไทยสกลนคร กล่าวว่า สวนหมากเม่าแห่งนี้มีการผลิตน้ำเม่า และไวท์คุณภาพ และยังเป็นแหล่งรับซื้อแบบไม่อั้น”หมากเม่า”จากเกษตรกรทำให้ชาวบ้านมีรายได้ สิ่งที่ได้อีกคือ การปลูกป่า หากมีการปลูกหมากเม่ามากๆก็เหมือนปลูกยางพารา สร้างป่าสร้างรายได้แต่เม่าจะดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่กินได้ขายเร็วง่ายกว่า

หากมีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ นายก อบจ.สิ่งที่จะทำคือให้งบสนับสนุนและจัดหาตลาดให้กลุ่มโอท้อปเหล่านี้ แต่จะเน้นโครงสร้างพื้นฐานน้อยเพราะปัจจุบันถนนหนทาง ดีขึ้นมากแล้ว กลุ่มอาชีพน่าจะให้โอกาส และสนับสนุนก่อน สกลนครมีทั้งผ้าคราม มีทั้งหมากเม่าและไม้ผลอื่นมากมาย.ท่านใดที่สนใจ สั่งไปดื่ม ห้างหุ้นส่วนจำกัดวรรณวงศ์ฟรูทไวน์  50 หมู่ 20 บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180
โทร.042-163529 แฟกซ์.042-163530

//////////////ทีม ข่าว นสพ.คน นคร สกล ..//รายงาน

Related posts