นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นตัวแทน กองบิน ๔๖ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นตัวแทน กองบิน ๔๖ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ ๖ ประชาชนทั่วไป (ทุกกสาขาอาชีพ) สวนสารผล ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานทหารหรือตำรวจ โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีมอบรางวัลฯ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts